1. รับผิดชอบการขาย และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงพัฒนาแผนธุรกิจ และกลยุทธการขายให้สอดคล้องกับตลาด เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการขาย

2. ริเริ่ม ประสานงาน และพัฒนาแผนการดำเนินงานเจาะตลาดใหม่ เช่น บริษัท เมล็ดพันธุ์ บริษัท ไม้ดอกไม้ประดับ โรงานน้ำตาล เกษตรกรรายใหญ่ รวมถึงร่วมมือในการพัฒนาและการดำเนินงานของแผนการตลาดตามที่จำเป็น

3. จัดประชุมเกษตรกรและเยี่ยมเกษตรกรผู้นำเพื่อแนะนำสินค้าของบริษัทในกลุ่มพืชไร่/พืชสวน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดครอปคลีนิคหน้าร้านค้า

4. จัดเตรียมและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย รับผิดชอบต่อการสร้างความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราผ่านตัวแทนจำหน่ายรายย่อยและเกษตรกร

5. สามารถปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย (บริษัทมีรถยนต์ให้ใช้ + ค่าที่พัก + เบี้ยเลี้ยงรายวัน)

  • Share